Nepali Vyakaran - Hamro Library Hamro Library
Nepali Vyakaran

शब्दवर्ग/ पदवर्ग

शब्दवर्ग/ पदवर्ग   एक वा एक भन्दा बढी वर्णहरुबाट बनेको स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग हुन सक्ने भाषाको अर्थ…

अक्षर

अक्षर शब्दमा भएका वर्णहरुबाट अक्षर बन्दछन | शब्दमा एक वा सो भन्दा बढी अक्षरहरु हुने भएकाले शब्दहरुक…

वर्ण

वर्ण नेपाली भाषाका वर्णहरुलाई कथ्य र लेख्य गरी दुई किसिममा राखेर अध्ययन गर्न सकिन्छ | अ देखि अ: सम्…

More Articles No more Articles

Advertisement

close