Curriculum should be conceived as an epitome of rounded whole of the knowledge and experience of human race.

“Curriculum should be conceived as an epitome of a rounded whole of the knowledge and experience of the human race.” Justify. Or "The curriculum is the highest point of all human knowledge and experience." Explain.

Mankind acquires various kinds of knowledge, skills, and attitudes by reading and applying the scriptures. The knowledge that they have learned is passed on to their descendants and every generation lives by combining hereditary knowledge and innovative knowledge. In the pursuit of new knowledge to meet the needs and to make a competitive living, people's experience and guidance are established as principles ‌ and they become educational subjects such subjects should be included in the curriculum.

A person progresses mentally with his physical maturity. 'In the course of life, a person acquires various knowledge, skills, and attitudes by reading, falling, and imagining. Similarly, on the basis of the 'transfer' of hereditary knowledge, a person acquires different types of learning experience. In the process of applying what one knows, one discovers new knowledge and even uses it. This aspect should be made the subject of the curriculum.

The curriculum is the desire of society. Society expects manpower to promote its customs and traditions and make timely improvements. For this, one has to acquire and use different types of knowledge. Therefore, it is necessary to teach all the knowledge and experience gained by mankind as a subject and the curriculum should include the most used and preferred subjects of the same type.

According to Froebel, there are many areas of knowledge ‌ and people have different experiences. The combination of this knowledge and experience is called education. The progress and advancement made by human beings in science and other fields are the basis of the transformation of society. From this point of view, the curriculum is the highest point of all knowledge and experience of mankind.

“पाठयक्रम मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु हो ।”. स्पष्ट पार्नुहोस्‌ ।

मानव जातिले शास्त्र पढेर र व्यवहारमा परेर विभिन्न प्रकारका ज्ञान, सीप र अभिवृत्ति "हासिल गरेको हुन्छ । आफूले सिकेको ज्ञान मानवले आफ्ना सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्दै जान्छ र हरेक पुस्ताले पुस्तैनी ज्ञान र नवीन ज्ञानको संयोजन गरेर जीवनयापन गर्छ । मानवले आफ्नो जीवनयापनका क्रममा दिनदिनै समस्या समाधान गर्न, आवश्यकता पूर्ति गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक जविनयापन गर्न नवीन ज्ञानको खोजी गरिरहन्छ । मानिसका अनुभव र पथप्रदर्शन सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुन्छन्‌ र ती शिक्षणीय विषय बन्न पुग्छन्‌ । यस्ता विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।

व्यक्तिले आफ्नो शारीरिक परिपक्वतासँगै मानसिक उन्नति गरेको हुन्छ । 'जीवननिर्वाहका क्रममा व्यक्तिले पढेर, परेर र कल्पना गरेर विभिन्न ज्ञान, सीप र अभिवृत्ति आर्जन गर्छ । यस्तै पुस्तैनी ज्ञानको 'हस्तान्तरणका आधारमा पनि व्यक्तिले विभिन्न प्रकारको सिकाइ अनुभव हासिल गरेको हुन्छ । आफूले जानेबुझेका कुराको प्रयोग गर्ने क्रममा व्यक्तिले नयाँ ज्ञान पत्ता लगाउँछ र त्यसको समेत प्रयोग गर्छ । यस पक्षलाई पाठ्यक्रमको विषय बनाउनुपर्छ ।

पाठ्यक्रम समाजको चाहना हो । समाजले आफ्ना रीतिरिवाज र परम्पराको प्रबर्द्धन गर्ने र सामयिक सुधार गर्न सक्ने जनशक्तिको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । यसका लागि व्यक्तिले विभिन्न प्रकारको ज्ञानको आर्जन गरी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ मानवजातिले हासिल गरेका सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवलाई विषयवस्तुको रूपमा शिक्षण प्रशिक्षण गर्नु आवश्यक छ र पाठ्यक्रममा त्यस्तै प्रकारका विषयवस्तुहरूमध्ये सर्वाधिक प्रयोग गरिएका र रुचाइएका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ ।

फ़्रोबेलका विचारमा ज्ञानका अनेक क्षेत्र हुन्छन्‌ र मानिसका भिन्न भिन्न अनुभव हुन्छन्‌ । यिनै ज्ञान र अनुभवको संयोजन शिक्षा हो । मानवले ज्ञान-विज्ञान र अन्य क्षेत्रमा गरेको प्रगति र उन्नति समाजको परिवर्तनका आधार हुन्‌ यसर्थ सामाजिक परिवर्तन र सभ्यता विकासका लागि समाजले छानेका अनुभवको विस्तार गरी पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु आवश्यक छ । यस दृष्टिले पाठ्यक्रम मानवजातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु हो ।

#Categories:

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.